Απίστευτο ανάποδο καλάθι από δωδεκάχρονο

Παρά το απίστευτο καλάθι, η ομάδα του δωδεκάχρονου έχασε.