-->

Καμία κλειδαριά δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε αυτό το άλογο

Έχει μια άνεση με τις κλειδωμένες πόρτες..