Αποτυχημένες προσπάθειες φόρτωσης μοτοσυκλέτας σε καρότσα

Φορτώσεις και εκφορτώσεις μοτοσυκλέτας..