Ντοκιμαντέρ: Η Αμερική πριν τον Κολόμβο

Δυστυχώς το υλικό αφαιρέθηκε από τον χρήστη!!

Ντοκιμαντέρ: Η αναπαράσταση της ζωής στην Αμερική πριν το 1492, καθώς και τους πρώτους αιώνες μετά τον επικοισμό της καταδεικνύει το πώς η άφιξη των Ευρωπαίων προκάλεσε μια οικολογική επανάσταση, που διαμόρφωσε τη ζωή στο Νέο Κόσμο, αλλά και τον Παλιό.