Ντοκιμαντέρ: Ο κόσμος χωρίς πετρέλαιο

Δυστυχώς το υλικό αφαιρέθηκε από τον χρήστη!!

Ντοκιμαντέρ: Σήμερα το πετρέλαιο κάνει τον κόσμο να γυρίζει..