-->

Παππούς απειλεί την γιαγιά ότι θα κάνει σούζα με την μηχανή

Τελικά την έκανε την σούζα.. αλλά του βγήκε επιτόπια