Τι μπορεί να προκαλέσει ένα παρατημένο ποδήλατο στη μέση του δρόμου

Μέχρι και να καταστρέψει ολόκληρο αυτοκίνητο..