Πιτσιρικάδες για τα σίδερα βάζει φωτιά ο ένας στο κεφάλι του άλλου

Γλυτώνεις και τον κουρέα..