Γιατί οι πρατηριούχοι καυσίμων πρέπει να κάθονται δίπλα από τα αυτοκίνητα γυναικών

Ποτέ δεν ξέρεις τι θα θυμηθεί και θα φύγει.