-->

Προηγμένη τεχνολογικά μηχανή κατασκευασμένη από LEGO

LEGO Axle Sorter AS-L40A