Σκληρή κόντρα Παπαδάκη με Άδωνι: Δώστου ένα χαπάκι

Γιώργος Παπαδάκης σε Άδωνι Γεωργιάδη: Δώστε του ένα χαπάκι. Δεν έχεις και χιούμορ. Η Ευγενία έχει, τι σου βρήκε.