Ταύρος κάνει κολοτούμπα κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας

Μαρμάρωσε ανάποδα..