Θύμισε μου - Κωνσταντίνος Γαλανός

Και να μην μας γράφεις

και να μην ξανάρθεις

πάρτα πράγματα σου

και αέρα στα πανιά σου

Και να μην μας γράφεις

και να μην υπάρχεις

κι αν με δεις μπροστά σου

θύμισε μου το όνομα σου.