Όχι τσιγάρο στο αυτοκίνητο ενώ οδηγούμε

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το τσιγάρο μας αποσπά την προσοχή από την οδήγηση