Τυφλός έφηβος δίνει μαθήματα ζωής

Ο νεαρός είναι εκ γενετής τυφλός αλλά με απίστευτα αποθέματα ψυχικής δύναμης