Αφρικανικός πύθωνας καταπίνει μια ολόκληρη ζωντανή αντιλόπη

Ο αφρικανικός πύθωνας έχει σχεδιασμένα σαγονιά ώστε να μπορεί να καταπιεί τρεις φορές το μέγεθος του κεφαλιού του

!