Η αγελάδα που νομίζει ότι είναι ένα άλογο

Όχι μόνο σέρνει με επιτυχία μια μικρή άμαξα, αλλά καταφέρνει να κάνει και μικρά άλματα