-->

Άλογο παίζει με τη φλογέρα το φεγγαράκι μου λαμπρό

Έτοιμο για το Ελλάδα έχεις ταλέντο.