Παραλίγο να σκοτωθεί κατά τη διάρκεια δοκιμής όπλου

Δοκιμή όπλου που παραλίγο να αποβεί μοιραία.