Να γιατί δεν πρέπει να πηγαίνουμε πίσω από τα εκχιονιστικά μηχανήματα

Ποτέ δεν ξέρεις που θα αποφασίσει να πάει ο οδηγός.