Πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί η επιδιόρθωση ελαστικού φορτηγού

Επιδιόρθωση ελαστικού φορτηγού.