Φάρσα: Φλερτάρωντας μια όμορφη κοπέλα με δασύτριχο στήθος

Το δασύτριχο στήθος της κοπέλας παίρνει απότομα το χαμόγελο απ'τα χείλη των ανδρών..