Φεύγω για πάντα - Πωλίνα Χριστοδούλου

Φεύγω για πάντα και να ξέρεις

Πάλι ξανά δεν θα με δεις

Φεύγω για πάντα και να ξέρεις

Τέτοια αγάπη δε θα βρεις.