Με τέτοιους φίλους τι να τους κάνεις τους εχθρούς

Πάντως δεν δυσκολεύτηκαν και ιδιαίτερα για να τον πείσουν..