Πως μοιράζουν οι ταχυδρόμοι τα γράμματα στη Ρωσία

Να γιατί πρέπει να έχουν ανοιχτές τις πόρτες