Η πιο μεγάλη απάτη είναι ο έρωτας - Άννα Βίσση

Η πιο μεγάλη απάτη είναι ο έρωτας

Η πιο μεγάλη απάτη είναι ο έρωτας

Δεν είδα μεγαλύτερα εγκλήματα

κι ύστερα φεύγεις και δεν τον βρίσκεις πουθενά.