Αυτή η κατάσταση μπορεί να ονομαστεί καθαρή τύχη

Και είχαν Άγιο επίσης..