-->

Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν με Pogo-Stick γιατί οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι

Οι ζημιές που μπορούν να προκληθούν είναι μεγάλες....