Κυνηγός στην Αφρική χρησιμοποιεί μπαμπουίνο για να βρει νερό

Ο κυνηγός περιμένει τον μπαμπουίνο να διψάσει ώστε να τον οδηγήσει σε πόσιμο νερό