Λάθος χειρισμοί κατά την καθέλκυση πλοίου έφεραν την καταστροφή

Ποιος να πληρώνει άραγε τη ζημιά.