-->

Μάχη του κόσμου για λίγα λαχανικά στο κέντρο της Αθήνας

Εκατοντάδες άνθρωποι έδωσαν μάχη μεταξύ τους στο κέντρο της Αθήνας και με τα χέρια απλωμένα προσπάθησαν να πάρουν μια σακούλα με λαχανικά.