Μαζορέτα επιδεικνύει τις μπασκετικές της ικανότητες

Εκπληκτικό καλάθι που πανηγυρίστηκε δεόντως.