Μια ζωή μια αγάπη - Γιάννης Πλούταρχος

Μια ζωή μια αγάπη

μια ζωή να σε ψάχνω

και με ψέματα πάντα τα όνειρα μου να φτιάχνω

μια ζωή να πληρώνω τη δική σου απουσία

κι η ειρωνεία το όνομα σου έφη από το ευτυχία.