Καταργώντας τους νόμους της φυσικής στο καρναβάλι της Κολωνίας

Περίεργη ανύψωση ανθρώπου κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού της Κολωνίας