Νοσοκόμα με καλλίγραμμα πόδια εκπλήσει ευχάριστα τους ασθενείς της

Συμπτωματικά όλοι τους καθυστέρησαν χαρακτηριστικά να σηκώσουν το στυλό από το πάτωμα