Περιστέρι που τρελαίνεται για βόλτα με αυτοκίνητο

Κάθε μέρα θα πετάμε.. ας πάμε και μια μέρα με αυτοκίνητο