Πως εξαφανίζονται τα ψάρια μιας λίμνης μέσα σε λίγα λεπτά

Η φυλη Ντογκόν στο Μαλί, που ζει δίπλα σε αυτή την μικρή λίμνη , επιτρέπει το ψάρεμα μονάχα μόνο μία φορά το χρόνο και καλείται μέσα σε λίγα λεπτά να εξαντλήσει τα αποθέματα ψαριών της λίμνης