Ψυχή μου πονάς - Γιάννης Πλούταρχος

Ψυχή μου πονάς ή μήπως γελάς

για μένα μίλας ή με ξεπερνάς

καινούρια αρχή έχεις κάνει

ή μόνη τα αστέρια κοιτάς.