-->

Ρώσος superman δίνει ένα χέρι βοήθειας σε απελπισμένο οδηγό

Ταχύτατη οδική βοήθεια..