Σκληρή σύγκρουση μεταξύ δύο Jet Ski με υψηλή ταχύτητα

Σύγκρουση Jet Ski.. Μάλλον πρέπει να τοποθετηθούν και σήματα stop στο νερό