-->

Τις πιο πολλές φορές ο θάνατος στο δρόμο έρχεται από το πουθενά

Ακόμη και η αργή οδήγησης μπορεί να αποβεί μοιραία