Ένα Βέλγικο άλογο ενάντια σε 18 άνδρες

Παραμάζωμα και 18..