Βουλευτές έπαιξαν ξύλο κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής

Οι βουλευτές από τη Γεωργία βρίσκονταν από την αρχή σε μια έντονη αντιπαράθεση,ώσπου πιάστηκαν στα χέρια.