-->

Τι συμβαίνει όταν 15,000 βολτ διοχετεύονται σε ένα κομμάτι ξύλο

15.000 βολτ διοχετεύονται μέσα από ένα κομμάτι κόντρα πλακέ