Πήδηξε από το αεροπλάνο λίγο πριν εκείνο εκραγεί στον αέρα

Πήδηξε λίγα δευτερόλεπτα πριν εκραγεί το αεροπλάνο.