-->

Πως μπορείς να πιάσεις άγρια κουνέλια χρησιμοποιώντας φίδια

Στήνει παγίδα στα κουνέλια χρησιμοποιώντας δηλητηριώδη φίδια.