-->

Μοναδικό άλμα με μηχανή πάνω από ποτάμι

Η θυσία ενός KTM για τη δόξα του οδηγού

...