Άλογο προσπαθεί να πηδήξει φράχτη μέσα στο σταύλο

Άλογο που μάλλον δεν θα κάνει καριέρα στην υπερπήδηση εμποδίων.