Αντικατάσταση της αλυσίδας του ποδηλάτου με συρματόσχοινα

Αντί της παραδοσιακής αλυσίδας έχουμε συρματόσχοινα υψηλής αντοχής για μετάδοση κίνησης.