Πως κλέβουν αναψυκτικά από τους αυτόματους πωλητές

Μια μεταλλική ταινία μετρήματος.. και άφαντα τα αναψυκτικά